Auditor, daňový porace, účetní, finanční manažer nebo konzultant?
Hledáte auditora, daňového poradce nebo účetní firmu?

AUDIT

Na základě povolení MPSV ČR, dle zákona
č. 435/2004 Sb doporučíme auditora/auditory
s ohledem na rozsah a specifikaci účetní agendy
pro provedení následujících činností dle zadání klienta:

Interní audit – máte pod kontrolou nejen stávající finanční operace, ale i možnost neustáleho zlepšování všech souvisejících procesů ve firmě. Interní audit soustřeďujeme především na aktuální rizika, snižování nákladů, optimalizaci organizační struktury, kde je jasně určena odpovědnost
a pravomoce.

 
AFIN s.r.o., Klikatá 595/27, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Tel.: 251 612 092-5, 605 264 005-6
webservis © MEDIA 2000, s.r.o. 2023