Auditor, daňový porace, účetní, finanční manažer nebo konzultant?
Hledáte auditora, daňového poradce nebo účetní firmu?

ÚČETNICTVÍ

ÚČETNÍ AGENDA

Plátci / neplátci DPH
Základní měsíční nebo roční sazba dohodou. Zahrnuje zaúčtování smluvního počtu položek
v účetním deníku (tj. zaúčtování pokladních dokladů, faktur vystavených a přijatých, bankovních výpisů dle položek a ostatních interních dokladů).

Zpětné zpracování roku
Základní sazba dohodou. Zahrnuje zaúčtování smluvního počtu položek v účetním deníku
(tj. zaúčtování pokladních dokladů, faktur vystavených a přijatých, bankovních výpisů
dle položek a ostatních interních dokladů).

Vedení účetnictví u klienta - dle dohody, odvíjí se od náročnosti.

CONTROLLING

Controlling účetních postupů, a konzultace
v oblasti metodiky účtování.

 
AFIN s.r.o., Klikatá 595/27, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Tel.: 251 612 092-5, 605 264 005-6
webservis © MEDIA 2000, s.r.o. 2024